close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć
 • JĘZYK POLSKI JAKO JĘZYK OJCZYSTY

 • Nauka języka polskiego w szkołach austriackich

   

  Ratusz Miasta Wiednia informuje, że w szkołach państwowych na terenie Wiednia istnieje możliwość bezpłatnej nauki języka polskiego jako ojczystego. Szczegóły organizacyjne zostały określone w niniejszym dokumencie.

   

  Ważne:

   1. Warunkiem uczęszczania na lekcje języka polskiego w  roku szkolnym 2016/2017 jest zgłoszenie do końca poprzedniego roku szkolnego chęci nauki. Zgłoszenie następuje przez złożenie w szkole, do której uczeń uczęszcza, formularza zgłoszeniowego. Po rozpoczęciu roku szkolnego o ew. wolne miejsca w utworzonych grupach można dowiadywać się bezpośrednio u prowadzących zajęcia.

   

   2. Istnieje możliwość tworzenia nowych grup nauczania języka polskiego, również w szkołach, w których zajęcia z języka polskiego jako ojczystego w obecnym roku szkolnym nie były oferowane. Warunkiem jest zebranie odpowiedniej liczby osób chętnych. W roku szkolnym 2015/2016 zajęcia z języka polskiego jako ojczystego były prowadzone w Wiedniu:

     - w 17 szkołach podstawowych,

     - w 6 szkołach ponadpodstawowych.

   

   3. Nauka odbywa się na zasadzie dobrowolności i jest bezpłatna. Zakup podręczników finansowany jest przez austriackie ministerstwo edukacji. Wymiar zajęć nauki języka ojczystego wynosi do 3 godzin tygodniowo, najczęściej w formie dodatkowych godzin nauki po południu.

   

  Więcej informacji nt. nauczania języków ojczystych w Wiedniu: http://www.sfz-wien.at/index.php/downloads/muttersprachen

  Więcej informacji nt. nauczania języków ojczystych w Austrii: http://www.schule-mehrsprachig.at/index.php?id=47

   

   

   

  Nauka języka polskiego w Austrii

  Dzieci przebywające w Austrii, niezależnie od realizowania obowiązku szkolnego w ramach austriackiego systemu nauczania, mają możliwość uczęszczania na dodatkowe zajęcia z języka polskiego. Możliwości takie oferowane są przez:

   1. Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu,

   2. Pierwszą Społeczną Szkołę Polską w Austrii,

   3. szkółki sobotnio-niedzielne w Innsbrucku i w Klagenfurcie.

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: